Asertywność w łóżku

Umiejętność bycia asertywnym to wielka sztuka. Co oznacza asertywność? Na pewno dbałość o siebie i własne potrzeby, ale jednocześnie połączona z dbałością o inne osoby. Troszcząc się o innych możemy mieć sporo radości. Bez takiej troski jest o wiele trudniej układać relacje z innymi osobami. Asertywność realizowana jest na wszystkich poziomach życia - także w życiu prywatnym, a nawet intymnym.

Praca

Asertywność w pracy
Praca, w większości przypadków, oznacza pewien wybór. W przeciwieństwie do więzów, jakie panują w rodzinie czy w szkole, z pracy można odejść, choć może być to okupione pewną ceną. Z kolei włożenie wysiłku, by miejsce pracy uczynić swoim, wiąże się z pewnym wysiłkiem. Warto wiedzieć, jakimi zasadami się kierować i jak postępować.

Przykłady asertywności

Bariery asertywności

Najbardziej istotne znaczenie w zakresie utrudniania asertywności ma lęk.
Treningi asertywności pomagają redukować strach, nerwowość, lęk. Aby to osiągnąć, konieczne jest określenie co powoduje takie reakcje. Gdy już osoba biorąca udział w treningu asertywności dowie się z czym ma do czynienia, może nauczyć się metod eliminowania strachu. Często postawa lękowa jest przyczyną nadużywania alkoholu stąd leczenie uzależnień warszawa też podejmuje ten problem.

Agresja a asertywność

Istnieje różnica między zachowaniem asertywnym oraz agresywnym. Warto również pokrótce przyjrzeć się zachowani nieasertywnemu.Istnieją różnice między psychoterapią w leczeniu alkoholizmu oraz odtrucie alkoholowe warszawa.

Czy warto być asertywnym?

Bycie asertywnym niesie ze sobą szereg pozytywnych skutków zarówno dla samej osoby asertywnej, jak i dla otoczenia.

Człowiek asertywny

Wieloletnia obserwacja przeprowadzona przez naukowców spowodowała wyszczególnienie kilki ważnych składników, które charakteryzują człowieka asertywnego.

Kontakt wzrokowy
Osoba asertywna swobodnie i spokojnie wpatruje się w inną osobę. Od czasu do czasu spogląda na bok. Daje jej to poczucie komfortu. Dzięki temu rozmowa jest bardziej osobista. W takich warunkach może okazać rozmówcy zainteresowanie oraz szacunek i zwiększyć bezpośredniość przekazu.

Definicja asertywności

Asertywność to postawa sprzyjająca kształtowaniu równości w relacjach międzyludzkich. W takich warunkach istnieje takie samo traktowanie każdej ze stron. Ma miejsce również przywracanie równowagi poprzez dodawanie energii słabszym. Osoba asertywna podejmuje takie działania, by w danej relacji obie strony zyskały, a żadna nie straciła. Ponadto zachowanie asertywne umożliwia podejmowanie działań w najlepszym interesie dla siebie samego.

Subskrybuj Asertywność RSS