Praca

Asertywność w pracy
Praca, w większości przypadków, oznacza pewien wybór. W przeciwieństwie do więzów, jakie panują w rodzinie czy w szkole, z pracy można odejść, choć może być to okupione pewną ceną. Z kolei włożenie wysiłku, by miejsce pracy uczynić swoim, wiąże się z pewnym wysiłkiem. Warto wiedzieć, jakimi zasadami się kierować i jak postępować.
Asertywność wiąże się ze szczerością. Warto pozostać sobą, wyrażać swoje opinie i unikać gier. Jednocześnie jednak powinniśmy być otwarci na to, co druga strona ma do powiedzenia. Powinniśmy pamiętać o tym nawet wtedy, gdy się z nią nie zgadzam. Dobrze jest wczuć się w sytuację drugiej osoby. Jednocześnie wyrażając swoje opinie, musimy być świadomi, że nie są one rozkazami. Ponadto należy być odpowiedzialnym zarówno za swoje sukcesy jak i porażki. Warto odpowiedzialnie udać się na leczenie alkoholizmu

Często zdarza się tak, że przełożeni są jak nadzorcy, jednak traktują swoich pracowników z szacunkiem. W sytuacji, gdy pracownik musi jasno przedstawić swój pomysł, opinię czy obiekcję, asertywna osoba zachowa spokój. Warto również na ewentualną krytykę spojrzeć jako na cenną wskazówkę, która wskaże kierunek, i która pozwoli dokonać koniecznych poprawek.
Asertywne wysiłki, które służą wyjaśnieniu oczekiwań oraz krytyki szefa oczyszczają atmosferą. Dzięki nim można być bardziej skutecznym pracownikiem. Z kolei przyjmowanie ciągłej pozycji „ofiary” nie sprzyja relacji między szefem a pracownikiem.
Istotne znaczenie ma również wyczucie czasu, szczególnie w odniesieniu do szefa. Dlatego dobrze jest planować, umieszczać zadania w swoim rozkładzie.
Często za nim rozpoczniemy pracę nad asertywnością musimy zastanowić się czy nie potrzebujemy . Może okazać się iż jest to dla nas konieczność.
Asertywność menadżera

Istnieje wiele teorii zarządzania oraz setki dobrych pomysłów na to, jak nadzorować innych. Menadżer powinien budować swój styl asertywnego zarządzania na fundamentach dobrych stosunków w pracy opartych na szczerości, odpowiedzialności, współpracy, pracy zespołowej oraz na wzajemnym szacunku. Asertywny menadżer, to osoba słuchająca tego, co mają do powiedzenia inni. Co więcej, osoba taka zwraca uwagę na zdanie innych, liczy się z nim. W pracy nie jest tylko osobą nadzorująca i rozkazującą innym, ale aktywnie działającą razem ze swoim personelem. Ponadto, dokładnie zna ona potrzeby swoich pracowników. A to dlatego, że jest ona obecna między nimi, rozmawia z nimi. Co więcej , dzięki dobremu kontaktowi z pracownikami, jasno przedstawia swoje oczekiwania. Poprzez wyrażanie pochwał oraz zachęcanie swoich podwładnych, skutecznie mobilizuje swój zespół. Jej polecenia są jasne i bezpośrednie. Asertywny menadżer, to ponadto osoba, która przyjmuje odpowiedzialność przywódcy. Umie ona również wyrazić sprawiedliwą krytykę. Skupia się jednak w tym przypadku na wykonaniu, a nie na osobie. Również chwaląc, powinien skupiać się na wykonaniu, nie na konkretnym pracowniku. Dzięki temu kontakt z zespołem pracowników jest doskonały. Wszyscy traktowani są na równi. Jednym z głównych celów asertywnego menadżera jest umiejętność budowania dobrych relacji w zespole a także zachęcanie swoich pracowników do asertywności. Menadżer taki musi zarówno doskonale kierować swoim zespołem, jak i zapewnić mu odpowiednie wsparcie.
Asertywność w biznesie

Postawa asertywności to inaczej przyjazna stanowczość w komunikowaniu się z innymi ludźmi.
Wszelkie techniki, które uczą asertywności są bardzo atrakcyjnym narzędziem do szkolenia profesjonalistów w tych dziedzinach, gdzie ważny jest kontakt z innymi ludźmi. Do nich należy środowisko pracy.
Asertywność zarówno w biznesie, jak i w innych dziedzinach życia nie jest cechą wrodzoną, ale taką, którą trzeba w sobie wypracować. Jest ona miarą społecznej dojrzałości oraz profesjonalizmu działania. Dzięki niej w kontaktach biznesowych możliwa jest komunikacja wprost, tj. możliwe jest wypowiadanie swojego zdania wprost, otwarcie i stanowczo, bez ranienia innych. To właśnie dzięki niej możliwe jest tworzenie relacji zawodowych w oparciu o wzajemne poszanowanie praw osobistych.
Być asertywnym w biznesie to znaczy umieć powiedzieć „nie”, to umieć negocjować, to również posiadać zdolność negocjacji. Asertywność wyraża się również w zakresie osiągania celów w pracy. Jeśli cele postawione sobie są realistyczne, osiąga się je z większym prawdopodobieństwem. Trzeba mieć świadomość, iż są tacy, którzy utrudniają otwarte wyrażanie siebie w pracy. Należy to ignorować. Ponadto warto usprawnić swoje gospodarowanie czasem, poprzez lepsze kontrolowanie siebie oraz rozkładu zajęć w ciągu dnia.
Problemem w miejscu pracy może być lęk przed wystąpieniem. Jak się okazuje pierwotne treningi asertywności były wykorzystywane do pokonania lęku. Do tej pory stanowi ono jedno z najważniejszych zastosowań.