Bariery asertywności

Najbardziej istotne znaczenie w zakresie utrudniania asertywności ma lęk.
Treningi asertywności pomagają redukować strach, nerwowość, lęk. Aby to osiągnąć, konieczne jest określenie co powoduje takie reakcje. Gdy już osoba biorąca udział w treningu asertywności dowie się z czym ma do czynienia, może nauczyć się metod eliminowania strachu. Często postawa lękowa jest przyczyną nadużywania alkoholu stąd leczenie uzależnień warszawa też podejmuje ten problem.
Zaleca się, by śledzić swój strach i próbować określić co w procesie asertywności go wywołuje. Warto również obserwować to, co powoduje wzrost poczucia lęku. Przy pomocy np. skali SJN można ocenić nasilenie własnego lęku i po pewnym czasie obserwować, jak ono się zmienia. Z kolei przy pomocy specjalnym metod możliwe jest stopniowe przezwyciężanie lęku.

Asertywność w szkole
Jak się okazuje, zarówno nauczyciele jak i uczniowie przybierają często postawy agresywne i manipulacyjne. Rzadko dążą do asertywności. Dzieje się tak dlatego, że dzięki postawom agresywnym pozornie mogą pozyskać trochę władzy i podnieść poczucie własnej wartości. Istnieją jednak szkoły, w których promuje się asertywne postawy. W szkołach ponadpodstawowych prowadzi się nawet naukę asertywności. Wykorzystuje się do tego celu zatwierdzony przez MEN specjalny program dla młodzieży zatytułowany "Jak żyć z ludźmi".
Asertywność to promocja zdrowia społecznego. Przejawia się ona w kształtowaniu wzajemnych relacji, a tam, gdzie ludzie są wspierani i doceniani, tam efektywniejsza staje się praca. Ponadto, należy podkreślić, iż asertywność jest podłożem zdrowia psychicznego zarówno nauczycieli jak i uczniów. Dzięki niej możliwe jest pozytywne myślenie o sobie oraz sprawowanie kontroli nad swoim życiem.

Nadużywanie alkoholu przez młodzież może prowadzić do konieczności skorzystania z detoks alkoholowy warszawa . W takiej sytuacji należy rozpocząć od leczenia alkoholowego a w dalszym etapie pracować nad asertywnością.