Czy warto być asertywnym?

Bycie asertywnym niesie ze sobą szereg pozytywnych skutków zarówno dla samej osoby asertywnej, jak i dla otoczenia.
Dzięki asertywności można spowodować redukcję lęku, jaki odczuwa się w kontaktach z innymi ludźmi. Ponadto ustąpić mogą fizyczne dolegliwości takie jak np. bóle głowy, zaburzenia żołądkowe, które były związane z niemożnością wykształcenia asertywnych zachowań. Będąc asertywnym, można uniknąć takich przykrych dolegliwości fizycznych, które zwykle towarzyszą lękom. Jak wskazują badania, rozwinięcie zdolności do obrony własnych racji oraz samodzielnego działania powoduje zmniejszenie stresu oraz zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzięki temu można w bardziej spontaniczny sposób wyrażać swoje uczucia.
Z asertywną się wiąże się szereg innych korzyści. Odnoszą je również osoby, które obcują z osobą asertywną. Jedną bowiem z cech, która charakteryzuje osobę asertywną jest respektowanie praw innych osób. Człowiek asertywny jest otwarty na poznanie stanowiska, które reprezentuje druga osoba. Dzięki temu wykazuje wobec niej szacunek nawet wówczas, gdy jej zdanie jest zupełnie inne. Takie zachowanie wprowadza spokój i zapobiega kłótniom czy niepotrzebnym niepokojom. Co więcej osoba asertywna posiada zdolność zrównywania obu stron i pozwala każdej z nich osiągnąć korzyści.
Zobacz jak działają leki na alkoholizm - pozwól sobie na zastrzyk szczęścia.
Wielość zalet, jakie wiążą się z byciem asertywnym sprawiają, iż zdecydowanie warto pracować nad tym, by samemu posiąść tą cechę, bo jak wiemy asertywność jest cechą wyuczoną, a nie wrodzoną.