Definicja asertywności

Asertywność to postawa sprzyjająca kształtowaniu równości w relacjach międzyludzkich. W takich warunkach istnieje takie samo traktowanie każdej ze stron. Ma miejsce również przywracanie równowagi poprzez dodawanie energii słabszym. Osoba asertywna podejmuje takie działania, by w danej relacji obie strony zyskały, a żadna nie straciła. Ponadto zachowanie asertywne umożliwia podejmowanie działań w najlepszym interesie dla siebie samego. Działanie to odnoszą się do zdolności podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących zarówno stylu życia czy kariery zawodowej jak i przejmowania inicjatywy podczas rozpoczynania rozmowy.
Zachowanie asertywne to również zdolność do obrony własnego stanowiska bez nadmiernego lęku. Zachowanie takie wiąże się z odważnym mówieniem „nie”, ustalaniem granic czasu i energii poświęcanej innym. Oznacza to również reagowanie na krytykę, poniżanie a także zdolność do obrony własnych poglądów.
Co więcej, osoba asertywna w sposób swobodny i szczery wyraża swoje uczucia, posiada ona zdolność niezgadzania się z sądami innych, umiejętność do okazywania zarówno gniewu jak i przywiązania czy przyjaźni. Osoba asertywna przyznaje się do lęku i strachu. Jest spontaniczna i w czasie swoich reakcji nie odczuwa przykrego lęku.
Osoba asertywna korzysta z własnych praw, nie powodując przy tym naruszenia praw innych.

Asertywne zachowanie to pozytywna afirmacja samego siebie. To również dowartościowanie innych ludzi. Dzięki asertywności można osiągnąć satysfakcję w życiu osobistym. Ponadto pozwala ona na poprawę jakości relacji z innymi.